De informatie op deze website van VONK wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. VONK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van VONK worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van VONK.

Informatie
Voor algemene vragen over deze website kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.  

Cookies
De website www.vitaaloudnk.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van VONK beter te laten functioneren en het web-bezoek te monitoren, zodat VONK na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. VONK gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.