Om de uitdagingen rondom ouderenzorg en –welzijn in de regio Noord-Kennemerland aan te pakken, hebben we onze krachten gebundeld binnen het samenwerkingsverband VONK: Vitaal Oud in Noord-Kennemerland.

We staan voor een grote opgave; meer ouderen willen langer gezond thuis wonen. Iedere partij brengt eigen expertise in en gezamenlijk werken we aan één visie waarmee we een antwoord formuleren op deze opgave. We werken samen om de beste zorg en welzijn voor ouderen te leveren.

Programmabestuur 2022-2023

Het programmabestuur bestaat uit afvaardiging van de verschillende sectoren en houdt zich bezig met de grote lijnen van het samenwerkingsverband. Hierbij wordt er gekeken naar waar uiteindelijk terugkerende knelpunten zitten, welke financiële verschuivingen er nodig zijn en waar de grootste opgaven liggen voor de regio. Ook de aansluiting met andere initiatieven en gremia in Noord-Holland Noord is een aandachtspunt. De bestuurders in dit overleg hebben een thema onder hun hoede. Zij bereiden gezamenlijk met de programmamanager ook de brede bestuurlijke overleggen voor. Zij beslissen uiteindelijk waarop wordt ingezet o.b.v. de input van alle VONK-partijen en projectgroepen, al worden grotere beslissingen in het breed bestuurlijk overleg gemaakt. Het smal bestuurlijk overleg vindt in principe elk kwartaal plaats.

 • Jacco Rempe, directeur HONK
 • Irma van Leeuwen, Directeur woningcorporatie Van Alckmaer
 • Annette Groot, wethouder Gemeente Dijk en Waard
 • Charlotte Oldenburg, Strategisch Regiomanager VGZ
 • Rob Hartings, bestuurder MEE & de Wering
 • Tiana van Grinsven, bestuurder De Zorgcirkel
 • Arie Epskamp, wethouder Gemeente Alkmaar


Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel kijkt op de verschillende onderwerpen en niveaus mee of de projecten en het samenwerkingsverband werkelijk een oplossing vormen voor problemen in de leefwereld van de ouderen. Zij worden minimaal elk kwartaal betrokken en op projectbasis waar nodig vaker. 

 • Gonny de Vries
 • Joost Cornelis
 • Henk Beukema
 • Jeannette Streefland
 • Ria Glandorf
 • Simon Binnendijk
 • Ab Elst
 • Pam de Groot
 • Shakuntala Joemrati-Manichand