Projectbeschrijving

Met het project G’oud (‘Goed oud’) streven we ernaar om senioren de mogelijkheid te geven om langer gezond en veilig in een zelfstandige setting te blijven wonen. We werken in bestaande wooncomplexen aan het creëren van een gemeenschap waarbij de bewoners zich betrokken voelen. Zo willen we bijdragen aan kwaliteit van leven en de eenzaamheid van bewoners verkleinen. Doordat we de dienstverlening vanuit wonen-, zorg- en welzijnsaanbieders beter op elkaar afstemmen, ervaren bewoners de ondersteuning als een logischer geheel en is het minder verwarrend waarvoor ze bij wie terecht kunnen.

Het past bij de landelijke ontwikkeling dat oudere mensen langer zelfstandig thuis wonen.


Stuurgroepleden

  • Hans van Petten, Alkcare
  • Gabriele Kasten, Pieter Raat
  • Joke van den Berg, Woonwaard
  • Krista Bosman, Woonzorg Nederland
  • Jacquelien de Boer, MEE & De Wering
  • Peter de Wit, Wonen Plus Welzijn
  • Lenda Bruin, MET Dijk en Waard

Voor ieder wooncomplex is een projectgroep actief met medewerkers uit betrokken organisaties.


Welke wooncomplexen?

In 2022 is G’oud opgestart in:

  • De Hofstaete, in Alkmaar
  • Het Koraalrif, in Heerhugowaard
  • Het Palet, in Heerhugowaard

In 2023 volgen er circa vijf wooncomplexen in Alkmaar en Heerhugowaard.

 

Fasering

Binnen ieder wooncomplex is de start een behoeftepeiling bij bewoners. Daarna worden allerlei acties opgepakt met en voor bewoners. Denk aan meer groepsactiviteiten en ruimte voor ontmoeting, een informatiepunt en/of een gemeenschappelijk spreekuur. Verder wordt er een vast multidisciplinair team gecreëerd voor welzijn, begeleiding en zorg. Doordat er per wooncomplex korte lijnen zijn tussen professionals kunnen we samen met bewoners zorgen voor een betere leefomgeving.

 

Contact

Hans van Petten en Gabriele Karsten

Projectleider Judith Smit

Meer weten? Bekijk onderstaand filmpje:

Filmpje over project G'oud

Of bekijk de laatste update (oktober '23)

Uploads/Goud-gecomprimeerd.mp4

Bekijk ook het G'oud Magazine (december '23)

G'oud Magazine