Projectbeschrijving

Met het project G’oud streven we ernaar om senioren de mogelijkheid geven om langer gezond en veilig in een zelfstandige setting te blijven wonen. Momenteel ervaren veel ouderen versnipperde dienstverlening vanuit zorg- en welzijnsaanbieders en is er regelmatig geen sociaal netwerk waarop zij terug kunnen vallen voor kleine hulpvragen. 


Het samenwerkingsverband richt zich op het gezamenlijk realiseren van passende, veilige en herkenbare woon-, zorg- en welzijnsdiensten in drie wooncomplexen in Heerhugowaard en Alkmaar, waar senioren vanuit eigen kracht en regie thuis blijven wonen en in de lokale gemeenschap participeren. Hiermee worden zowel de lokale sociale netwerken versterkt als zorg- en welzijnsdiensten gecombineerd, om passendere ondersteuning te bieden waar nodig. 


Projectgroepleden

  • Hans van Petten, Alkcare
  • Gabriele Kasten, DPRS
  • Joke van der Berg/Antje de Wolf, Woonwaard
  • Menno Busman / Brenda Mannes, Woonzorg Nederland
  • Peter de Wit, Wonen Plus Welzijn
  • Tilly Kersten / Lenda de Bruin, MET Welzijn Heerhugowaard (onder voorbehoud)


Waar?

  • De Hofstaete in Alkmaar
  • Het Koraalrif in Heerhugowaard
  • Het Palet in Heerhugowaard


Fase

  • Kennismaking met bewoners en samenwerkingsverband, gemeenschap wordt opgestart, behoefte van ouderen in activiteiten vanuit zorg- en welzijn wordt verkend

Contact

n.t.b.

Meer weten? Bekijk onderstaand filmpje:

Filmpje over project G'oud