Samenwerking Huisarts - SO - VS in WLZ zonder behandeling

Projectbeschrijving

Het aantal kwetsbare ouderen met complexere hulpvraag die een beroep doet op medisch zorg zal komende jaren toenemen. Dit vraagt om een intensiever samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, om ouderen passende eerstelijnszorg te blijven bieden.

Afgelopen jaar is op dit gebied een samenwerking gestart bij een intramurale zorginstelling voor cliënten met somatische en psychogeriatrische problematiek, waarbij de huisartsen eindverantwoordelijk zijn voor de medische zorg. Binnen deze samenwerking is een VS gepositioneerd als ‘linking pin’ om de afstemming van de medische zorg beter te stroomlijnen en eenvoudige medische handelingen zelf af te handelen.

We verkennen mogelijkheden om de inzet van verpleegkundig specialisten uit te breiden naar andere intramurale instellingen waar huisartsen verantwoordelijk zijn voor de medische zorg. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor meer consultatie en/of samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde.

 

Projectgroepleden

  • Damiët Duivestein, HONK
  • Hans van Petten, Alkcare
  • Sanne Bosboom, Evean
  • Cindy Brink, Geriant
  • Mascha Postma, De Zorgcirkel
  • Arieke Oostra, VGZ

 

Waar?

Schoorl en Noord-Kennemerland breed

 

Fase

Twee parallelle trajecten:

  • Regionale leidraad Huisartsenzorg in geclusterde woonvormen, opgesteld door HONK i.s.m. een aantal zorglocaties (Hoogduinen Schoorl, Niko), waarin samenwerking in driehoek Huisarts-SO-Zorgteam is uitgeschreven. Kan per locatie op maat gemaakt worden.
  • Versterken van samenwerking HA-SO-zorgteam, eventueel door de inzet van een verpleegkundig specialist (VS). VS is linkin pin tussen cure en care. Pilot in DPRS succesvol afgerond. Financiering vanaf 2022 in onderzoek tussen HONK, Geriant en VGZ.

 

Contact