Projectbeschrijving

Mantelzorgers blijven hard nodig door het toenemende aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen, maar hierdoor is er ook risico op overbelasting en/of mantelzorgers die niet weten waar ze met vragen terecht kunnen.

Mantelzorgondersteuning is er op gericht om mantelzorgers preventief te steunen en zo gezond te houden. Bijvoorbeeld door de inzet van een mantelzorgmakelaar, lotgenotencontact, buddy’s en educatie. Ook logeerzorg (of respijtzorg) kan helpen in het ontlasten van mantelzorgers door cliënten één of meer dagen op te vangen en een soort uitstapje te geven.

Iedere gemeente heeft een vorm van laagdrempelige mantelzorgondersteuning, vaak in nauwe samenwerking met lokale (welzijns)partners. Vanuit de zorgverzekeraar en de Wlz zijn respijtzorg en de mantelzorgmakelaar de meest voorkomende producten. 

We onderzoeken wat het aanbod en de behoefte is aan logeer-/respijtzorg door een onderzoek van ZONH, en wat het vraagt om dit aanbod te verruimen en aan te laten sluiten op de behoefte van ouderen en de zorgstandaard dementie. We verkennen of het huidig aanbod van mantelzorgondersteuning voldoende is of dat er meer diensten nodig zijn die begeleiding thuis kunnen bieden, ter ontlasting van de mantelzorger. Daarnaast willen we kijken of respijtzorg en andere vormen van mantelzorgondersteuning meer onder de aandacht gebracht kunnen worden van mantelzorgers via het coördinatiepunt ELV en/of het Regiepunt Respijt.

 

Projectgroepleden

  • Arieke Oostra, VGZ
  • Esther Anker, gemeente Alkmaar
  • Wilma Bus, De Zorgcirkel
  • Fardoe Hoefnagel, NWZ

 

Waar?

Start in Alkmaar met onderzoek ZONH, uitbreiding naar hele regio

 

Fase

Verkennend

 

Contact

n.t.b.

Meer weten? Bekijk onderstaand filmpje:

Filmpje over Mantelzorgondersteuning & respijtzorg

Of bekijk de laatste update (oktober '23)

Uploads/Respijtzorg.mp4