Valpreventie voor vitale ouderen en ouderen die al eens zijn gevallen

Projectbeschrijving

We werken toe naar een integrale aanpak voor valpreventie voor drie doelgroepen - vitale ouderen, ouderen met valgevaar en ouderen die al eens gevallen zijn -  met ouderen, gemeenten, paramedici, zorg- en welzijnspartijen en VGZ. Momenteel is de aanpak versnipperd en de toegang en financiering idem. We beginnen met het opzetten van een netwerk valpreventie, we onderzoeken welk aanbod er is en of dit wordt gevonden en benut door ouderen. We kijken naar wat er nog ontbreekt om een volledig aanbod te hebben voor de verschillende doelgroepen.

 

Projectgroepleden

  • Sigrit de Jongh, Beweegzorg Noordwest
  • Damiët Duivestein, HONK
  • Arieke Oostra, VGZ
  • Tessa Visser, gemeente Alkmaar

 

Waar?

Noord-Kennemerland breed.

 

Fase

Netwerk valpreventie wordt opgezet, onderzoek naar bestaand aanbod loopt.

 

Contact

Meer weten? Bekijk onderstaande filmpjes:

Filmpje 1 over valpreventie.

Filmpje 2 over valpreventie.