Projectbeschrijving

Meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, en hebben daarbij wel bepaalde voorzieningen en zorg nodig. Met het Pact streven we naar voldoende en diverse geschikte en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders werken we aan een goede inschatting van wat er nodig is qua woonomgeving voor ouderen, woonvoorzieningen en maatschappelijke ondersteuning. Op basis van de toekomstige behoefte op het gebied van wonen en zorg maken we gezamenlijk afspraken over waar en op welke wijze we inzetten op nieuwe woonzorgvormen om in deze vraag te voorzien. We ontwikkelen inzicht of in de wijken waar veel ouderen wonen wijkvoorzieningen en aanbod van activiteiten aansluiten bij de behoefte van ouderen.

Hierbij wordt er gestart in die wijken met het in beeld brengen van deze voorzieningen.

 

Dit valt onder het regiobrede Pact voor ‘Wonen met ondersteuning- commitment op leefbaarheid’, gericht op de woonzorgvraag van kwetsbare inwoners in de regio Alkmaar.

 

Projectgroepleden

  • Hans van Petten, Alkcare
  • Wilma Bus, de Zorgcirkel
  • Joke van der Berg/Antje de Wolf, Woonwaard (vertegenwoordiging van andere woningcorporaties)

 

Waar?

Start in drie gekozen pilot-gebieden 1) Graft-de Rijp, 2) Schilderswijk in Heerhugowaard en 3) Bergen.

 

Fase

Onderzoek loopt

 

Contact

n.t.b.